Partnerprogrammaovereenkomst

25 september 2023

LEES DEZE PARTNERPROGRAMMAOVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Dit is een contract tussen u (de “Affiliate”) en ons (“DomoticaDokters.nl”). Het beschrijft hoe we zullen samenwerken en andere aspecten van onze zakelijke relatie. Het is een juridisch document, dus een deel van het taalgebruik is noodzakelijkerwijs “legalees”, maar we hebben geprobeerd het zo leesbaar mogelijk te maken.

De Affiliateprogrammaovereenkomst is van toepassing op uw deelname aan ons Affiliateprogramma (het “Affiliateprogramma”). Deze voorwaarden zijn zo belangrijk dat we u niet kunnen laten deelnemen aan ons partnerprogramma, tenzij u ermee akkoord gaat.

We werken deze voorwaarden regelmatig bij. We kunnen er ook voor kiezen om deze voorwaarden in hun geheel te vervangen als het Affiliateprogramma bijvoorbeeld verandert, eindigt of onderdeel wordt van een bestaand programma, inclusief onze partnerprogramma’s. Als we de voorwaarden bijwerken of vervangen, zullen wij of de Affiliate Tool u hiervan op de hoogte stellen via elektronische middelen, waaronder mogelijk een in-app-melding of per e-mail. Als u niet akkoord gaat met de update of vervanging, kunt u ervoor kiezen om te beëindigen, zoals hieronder beschreven.

Definities

“DomoticaDokters.nl Affiliate” betekent een bedrijf dat eigendom is van, beheerd wordt of gecontroleerd wordt door DomoticaDokters.nl.

“Affiliateprogramma” betekent ons partnerprogramma zoals beschreven in deze Overeenkomst.

“Affiliate Lead” betekent een potentiële klant die op de Affiliate Link klikt die wij u via email ter beschikking hebben gesteld.  

“Affiliatelink” betekent de unieke trackinglink die u op uw site plaatst of via andere kanalen promoot.

“Affiliatebeleid” betekent het beleid dat van toepassing is op affiliates en dat wij van tijd tot tijd aan u beschikbaar kunnen stellen.

“Affiliate Tool” betekent de tool die wij u ter beschikking stellen bij uw aanvaarding van het Affiliate Programma en die u kunt gebruiken om deel te nemen aan het Affiliate Programma.

“Overeenkomst” betekent deze Partnerprogrammaovereenkomst en alle materialen waarnaar hierin wordt verwezen of waarnaar wordt verwezen.

“Commissie” of “Bonus” betekent een bedrag dat wordt beschreven in de Affiliate Tool (of, indien van toepassing, in het Programmabeleid) voor elke Klanttransactie.

“Klant” betekent de geautoriseerde daadwerkelijke gebruiker van de DomoticaDokters.nl Producten die de DomoticaDokters.nl producten heeft gekocht en betaald.

“Klanttransacties” betekent de transacties door aangesloten leads die in aanmerking komen voor commissie op grond van het gedeelte ‘Klanttransacties’ van deze Overeenkomst. Klanttransacties kunnen klantaankopen of klantaanmeldingen omvatten, zoals verder beschreven in de Affiliate Tool.

“Klantgegevens” betekent alle informatie die de Klant indient of verzamelt via de DomoticaDokters.nl Producten en alle materialen die de Klant verstrekt of plaatst, uploadt, invoert of indient voor openbare weergave via de DomoticaDokters.nl Producten.

“DomoticaDokters.nl Content” betekent alle informatie, gegevens, tekst, berichten, software, geluid, muziek, video, foto’s, afbeeldingen, afbeeldingen en tags die we in onze diensten opnemen.

“DomoticaDokters.nl Producten” betekent zowel de Abonnementsdienst als Andere Producten.

“Andere Producten” betekent de producten en diensten die wij aanbieden, die niet zijn inbegrepen in de Abonnementsdienst (zoals hieronder beschreven).

“Abonnementservice” betekent onze webgebaseerde software die door ons is ontwikkeld, beheerd en onderhouden, toegankelijk via https://www.DomoticaDokters.nl of een andere aangewezen URL, en aanvullende producten voor onze software. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst omvat de Abonnementsdienst niet onze oudere verkoopproducten, enige implementatie, maatwerk, training, advies, aanvullende ondersteuning of andere professionele diensten, of vergoedingen voor producten of diensten van derden.

“Wij”, “ons”, “onze” en “DomoticaDokters.nl” betekent DomoticaDokters.nl, een handelsnaam van Paradyne Services B.V.

“U” en “Affiliate” betekent de partij, anders dan DomoticaDokters.nl, die deze Overeenkomst aangaat en deelneemt aan het Affiliate Programma.

Niet-exclusiviteit

Deze Overeenkomst creëert geen exclusieve overeenkomst tussen u en ons. Zowel u als wij hebben het recht soortgelijke producten en diensten van derden aan te bevelen en met andere partijen samen te werken in verband met het ontwerp, de verkoop, installatie, implementatie en gebruik van soortgelijke diensten en producten van derden.

Acceptatie door partners

Zodra u een aanvraag heeft ingediend om een ​​Affiliate te worden, zullen wij uw aanvraag beoordelen en u laten weten of u al dan niet bent geaccepteerd om deel te nemen aan het Affiliate-programma. Voordat we een aanvraag accepteren, willen we mogelijk uw aanvraag samen met u beoordelen, zodat we mogelijk contact met u opnemen voor meer informatie. Het is mogelijk dat wij van u verlangen dat u aan bepaalde vereisten of certificering(en) voldoet voordat wij uw aanvraag accepteren. Als we u niet binnen dertig (30) dagen na uw aanmelding op de hoogte stellen dat u bent geaccepteerd om deel te nemen aan het Affiliateprogramma, wordt uw aanmelding geacht te zijn afgewezen.

Als u wordt geaccepteerd om deel te nemen aan het Affiliateprogramma, zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst, na kennisgeving van aanvaarding, volledig van kracht totdat ze worden beëindigd, overeenkomstig de onderstaande voorwaarden. Verder moet u, indien van toepassing, voldoen aan alle inschrijvingscriteria die zijn vermeld op de pagina Programmabeleid. Als u niet binnen dertig (30) dagen na uw aanvaarding aan de inschrijvingscriteria voldoet, wordt deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigd en kunt u niet langer deelnemen aan het Affiliateprogramma.

U zult te allen tijde voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief eventueel toepasselijk Programmabeleid.

Klanttransacties 

 1. Limieten van het aangesloten programma. Elke geaccepteerde Affiliate Lead vervalt volgens de informatie in de Affiliate Tool (of, indien van toepassing, in het Programmabeleid) vanaf de datum waarop de Affiliate Lead op de Affiliate Link heeft geklikt die door u beschikbaar is gesteld. Wij betalen u een commissie zoals beschreven in de Affiliate Tool (of, indien van toepassing, in het Programmabeleid) voor elke nieuwe klant die een toepasselijke klanttransactie voltooit nadat hij op een door u beschikbaar gestelde Affiliate Lead heeft geklikt, op voorwaarde dat u in aanmerking blijft komen voor het ontvangen van Commissie. overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst. De start van het abonnement van de Klant wordt bepaald door de datum van de eerste aankoop of aanmelding (indien van toepassing) van de Abonnementsdienst door de Klant en u ontvangt alleen een Commissiebetaling voor die Klanttransactie, ongeacht eventuele extra aankopen die die klant heeft gedaan tijdens zijn Abonnementsdienst. De Affiliate heeft geen recht op commissie voor eventuele extra aankopen van DomoticaDokters.nl-producten door diezelfde Klant. Affiliate ontvangt alleen commissie voor de initiële gebruikersaankoop. De Affiliate heeft geen recht op commissie voor eventuele extra aankopen van DomoticaDokters.nl-producten door diezelfde Klant. Affiliate ontvangt alleen commissie voor de initiële gebruikersaankoop. De Affiliate heeft geen recht op commissie voor eventuele extra aankopen van DomoticaDokters.nl-producten door diezelfde Klant.
 2. Geschiktheid. Om in aanmerking te komen voor Commissie (i) moet een Affiliate Lead geaccepteerd en geldig zijn in overeenstemming met het gedeelte ‘Acceptatie en geldigheid’, (ii) moet er een Klanttransactie hebben plaatsgevonden, (iii) moet een Klant klant blijven tijdens de vergrendelingsperiode in de Affiliate Tool (of, indien van toepassing, in het Programmabeleid). U komt niet in aanmerking voor het ontvangen van Commissie of enige andere compensatie van ons op basis van transacties voor Andere Producten of als: (i) een dergelijke compensatie niet is toegestaan ​​of beperkt door federale, staats- of lokale wet- of regelgeving in de Verenigde Staten of de wet- of regelgeving van uw rechtsgebied; (ii) de toepasselijke Klant maakt bezwaar tegen een dergelijke compensatie of verbiedt deze, of sluit een dergelijke compensatie uit van zijn betalingen aan ons of DomoticaDokters.nl-filialen; (iii) de Klant heeft dergelijke commissies, verwijzingskosten, of andere compensatie rechtstreeks aan u, (iv) de betaling van de Commissie is verkregen op frauduleuze wijze, misbruik van de Affiliate-link, in strijd met het Affiliate-programmabeleid dat wij u ter beschikking stellen, misbruik van de Affiliate-tool of op enige andere manier waarvan wij menen dat dit in strijd is met de geest van het Affiliate Programma, of (v) de Klant deelneemt aan een van onze partnerprogramma’s, inclusief ons Agency Partner Programma, Sales Referral Partner Programma of Sales Solutions Partner Programma en in aanmerking komt voor het ontvangen van commissie met betrekking tot de Klanttransactie onder een van deze programma’s. Als u op enig moment in aanmerking komt voor het ontvangen van een betaling of commissie in het kader van een ander programma bij DomoticaDokters.nl, zal dat betalingsbedrag niet veranderen op basis van uw deelname aan het partnerprogramma. Bijvoorbeeld, u kunt de in deze Overeenkomst uiteengezette Commissie niet ontvangen voor enige Partnertransactie die is voltooid terwijl u als partner deelnam aan het Solutions Partner Programma (zoals gedefinieerd in de Solutions Partner Programma Overeenkomst). In concurrentiesituaties met andere aangesloten bedrijven kunnen we er naar eigen goeddunken voor kiezen om de Commissie te verstrekken aan de aangesloten partner waarvan wij denken dat deze het meest in aanmerking komt voor Commissie. We kunnen de Commissiebetalingen stopzetten als op enig moment niet aan een van de deelnamecriteria in deze subsectie wordt voldaan. we kunnen er naar eigen goeddunken voor kiezen om de Commissie te verstrekken aan de aangesloten onderneming waarvan wij denken dat deze het meest in aanmerking komt voor Commissie. We kunnen de Commissiebetalingen stopzetten als op enig moment niet aan een van de deelnamecriteria in deze subsectie wordt voldaan. we kunnen er naar eigen goeddunken voor kiezen om de Commissie te verstrekken aan de aangesloten onderneming waarvan wij denken dat deze het meest in aanmerking komt voor Commissie. We kunnen de Commissiebetalingen stopzetten als op enig moment niet aan een van de deelnamecriteria in deze subsectie wordt voldaan. 
 3. Acceptatie en geldigheid. U komt alleen in aanmerking voor een commissiebetaling voor klanttransacties die zijn afgeleid van Affiliate Leads die zijn gegenereerd door de Affiliate Link die wij aan u beschikbaar stellen en die door DomoticaDokters.nl zijn geaccepteerd. Een Affiliate Lead wordt als geldig en geaccepteerd beschouwd als, naar onze redelijke vaststelling: (i) het een nieuwe potentiële klant van ons is, en (ii) op ​​het moment van indiening of zestig (60) dagen daarvoor niet een van de onze reeds bestaande klanten, of betrokken bij ons actieve verkoopproces. Niettegenstaande het voorgaande kunnen we er naar eigen goeddunken voor kiezen om een ​​Affiliate Lead niet te accepteren. Als een Affiliate Lead de Abonnementsservice niet aanschaft binnen de periode die wordt beschreven in de Affiliate Tool (of, indien van toepassing, in het Programmabeleid) na de eerste klik op de Affiliate Link, komt u niet in aanmerking voor een commissiebetaling. zelfs als de Affiliate Lead besluit tot aankoop nadat de periode is verstreken. Een Affiliate Lead wordt niet als geldig beschouwd als de eerste klik op de Affiliate Link plaatsvindt nadat deze Overeenkomst is verlopen of beëindigd. Betrokkenheid bij prospects. Zodra we de Affiliate Lead-informatie hebben ontvangen, kunnen we ervoor kiezen om rechtstreeks met de prospect in gesprek te gaan, ongeacht of de Affiliate Lead al dan niet geldig is. Als een Affiliate Lead niet geldig is, kunnen we ervoor kiezen deze in onze database te behouden en kunnen we ervoor kiezen om met een dergelijke Affiliate Lead in zee te gaan. Elke overeenkomst tussen DomoticaDokters.nl en een Affiliate Lead zal naar goeddunken van DomoticaDokters.nl gebeuren. Betrokkenheid bij prospects. Zodra we de Affiliate Lead-informatie hebben ontvangen, kunnen we ervoor kiezen om rechtstreeks met de prospect in gesprek te gaan, ongeacht of de Affiliate Lead al dan niet geldig is. Als een Affiliate Lead niet geldig is, kunnen we ervoor kiezen deze in onze database te behouden en kunnen we ervoor kiezen om met een dergelijke Affiliate Lead in zee te gaan. Elke overeenkomst tussen DomoticaDokters.nl en een Affiliate Lead zal naar goeddunken van DomoticaDokters.nl gebeuren. Betrokkenheid bij prospects. Zodra we de Affiliate Lead-informatie hebben ontvangen, kunnen we ervoor kiezen om rechtstreeks met de prospect in gesprek te gaan, ongeacht of de Affiliate Lead al dan niet geldig is. Als een Affiliate Lead niet geldig is, kunnen we ervoor kiezen deze in onze database te behouden en kunnen we ervoor kiezen om met een dergelijke Affiliate Lead in zee te gaan. Elke overeenkomst tussen DomoticaDokters.nl en een Affiliate Lead zal naar goeddunken van DomoticaDokters.nl gebeuren.
 4. Commissie en betaling . Om betaling onder deze Overeenkomst te ontvangen, moet u: (i) akkoord zijn gegaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst (doorgaans ingevuld via de Affiliate Tool); (ii) alle stappen heeft voltooid die nodig zijn om uw account in de Affiliate Tool aan te maken in overeenstemming met onze aanwijzingen, (iii) een geldige en actuele betaalmethode in de Affiliate Tool heeft met een dergelijk account (iv) alle vereiste gegevens heeft ingevuld belastingdocumentatie zodat de Affiliate Tool alle betalingen kan verwerken die mogelijk aan u verschuldigd zijn.
 5. Vereisten voor betaling; Verbeuring . Niettegenstaande het voorgaande of enige tegengestelde bepaling in deze Overeenkomst, als een van de vereisten uiteengezet in artikel 4(a)(i-iv) zes (6) maanden onmiddellijk na de afsluiting van een Klantentransactie onopgelost blijft, dan heeft u het recht om commissie te ontvangen die voortvloeit uit alle klanttransacties met de geassocieerde klant, worden voor altijd verbeurd verklaard (elk een “verbeurde transactie”). Wij zijn niet verplicht om u commissie te betalen in verband met een verbeurde transactie. Zodra u aan alle vereisten in artikel 5(a)(i-iv) voldoet, komt u in aanmerking voor het ontvangen van commissie op klanttransacties, zolang bij deze klanttransacties niet dezelfde klant betrokken is als bij een verbeurde transactie.
 6. Commissiebetaling . Wij of de Affiliate Tool bepalen de valuta waarin we de Commissie betalen, evenals de toepasselijke wisselkoers. We zullen niet meer dan één commissiebetaling of andere soortgelijke verwijzingsvergoeding betalen voor een bepaalde klanttransactie (tenzij we dit naar eigen goeddunken doen). Belastingen. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen en kosten (inclusief bankkosten) die van toepassing zijn op de Commissie. Alle bedragen die wij aan u verschuldigd zijn, kunnen door ons worden verrekend met de bedragen die u aan ons verschuldigd bent. Commissiebedragen. We behouden ons het recht voor om het commissiebedrag te wijzigen of te wijzigen volgens de Affiliate Tool. 

Opleiding en ondersteuning

We kunnen u kosteloos verschillende webinars en andere bronnen ter beschikking stellen die beschikbaar worden gesteld als onderdeel van ons partnerprogramma. Als wij dergelijke hulpmiddelen aan u ter beschikking stellen, moedigt u uw verkoopvertegenwoordigers en/of ander relevant personeel aan om deel te nemen aan trainingen en/of andere certificeringen zoals wij aanbevelen en die wij u van tijd tot tijd ter beschikking kunnen stellen. We kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een of meer delen van de voordelen of aanbiedingen van het Affiliateprogramma wijzigen of stopzetten.

Handelsmerken

U verleent ons een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, royaltyvrij recht om uw handelsmerken, dienstmerken en logo’s (“Affiliate-merken”) te gebruiken en weer te geven in verband met het Affiliate-programma en deze Overeenkomst. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, in het geval dat wij ons handelsmerk aan u ter beschikking stellen binnen de Affiliate Tool, mag u ons handelsmerk gebruiken zolang u voldoet aan de gebruiksvereisten in deze sectie. U moet: (i) alleen de afbeeldingen van ons handelsmerk gebruiken die wij u ter beschikking stellen, zonder deze op enigerlei wijze te wijzigen; (ii) onze handelsmerken alleen gebruiken in verband met het Affiliateprogramma en deze Overeenkomst; (iii) voldoen aan onze richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken; en (iv) onmiddellijk naleven als wij u verzoeken het gebruik te staken. U mag niet: (i) ons handelsmerk op een misleidende of kleinerende manier gebruiken; (ii) ons handelsmerk gebruiken op een manier die impliceert dat wij uw diensten of producten onderschrijven, sponsoren of goedkeuren; of (iii) ons handelsmerk gebruiken in strijd met de toepasselijke wetgeving of in verband met een obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp of materiaal.

Eigendomsrechten 

 1. Eigendomsrechten van DomoticaDokters.nl . Op grond van deze Overeenkomst wordt geen licentie voor welke software dan ook verleend. De DomoticaDokters.nl-producten worden beschermd door wetten op het gebied van intellectuele eigendom. De DomoticaDokters.nl-producten zijn eigendom van en zijn eigendom van ons of onze licentiegevers (indien van toepassing). Wij behouden alle eigendomsrechten op de DomoticaDokters.nl Producten. U stemt ermee in om op geen enkele manier afgeleide werken te kopiëren, verhuren, leasen, verkopen, distribueren of afgeleide werken te creëren op basis van de DomoticaDokters.nl-inhoud of de DomoticaDokters.nl-producten, geheel of gedeeltelijk, behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk door ons toegestaan. Als u DomoticaDokters.nl Content wilt gebruiken, moet u hier voldoen aan onze Richtlijnen voor Contentgebruik. DomoticaDokters.nl, de DomoticaDokters.nl-logo’s en andere merken die we van tijd tot tijd gebruiken zijn onze handelsmerken en u mag ze niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst.
  We moedigen alle klanten, aangesloten bedrijven en partners aan om commentaar te geven op de DomoticaDokters.nl-producten, suggesties te geven om deze te verbeteren en te stemmen op suggesties die ze leuk vinden. U gaat ermee akkoord dat al dergelijke opmerkingen en suggesties niet-vertrouwelijk zijn en dat wij alle rechten bezitten om ze te gebruiken en op te nemen in de DomoticaDokters.nl Producten, zonder betaling aan u.
 2. Eigendomsrechten van de klant . Tussen u en de Klant behoudt de Klant het recht op toegang tot en gebruik van het Klantportaal dat is gekoppeld aan de DomoticaDokters.nl Producten. Om twijfel te voorkomen: de Klant zal alle rechten op de Klantgegevens bezitten en behouden.

Vertrouwelijkheid 

Zoals hierin gebruikt betekent “Vertrouwelijke Informatie” alle vertrouwelijke informatie die door een partij (“Bekendmakende Partij”) aan de andere partij (“Ontvangende Partij”) wordt bekendgemaakt, (i) mondeling of schriftelijk, die als vertrouwelijk wordt aangemerkt, en ( ii) DomoticaDokters.nl klant- en prospectinformatie, al dan niet anderszins als vertrouwelijk aangemerkt. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die (i) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij, of (ii) bekend was bij de Ontvangende Partij vóór de bekendmaking ervan door de Bekendmakende Partij, zonder schending van enige verplichting jegens de Bekendmakende Partij. De Ontvangende Partij zal: (i) de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij beschermen met dezelfde mate van zorg die zij gebruikt met haar eigen vertrouwelijke informatie, maar in geen geval minder dan redelijke zorg; (ii) geen Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij gebruiken voor enig doel buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst, (iii) maak geen Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij bekend aan derden, en (iv) beperk de toegang tot Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij tot haar werknemers, contractanten en agenten. De Ontvangende Partij kan Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij openbaar maken indien dit vereist is op grond van federale, staats- of lokale wetten, statuten, regels of voorschriften, dagvaardingen of juridische procedures. (ii) geen Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij gebruiken voor enig doel buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst, (iii) Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij niet bekendmaken aan derden, en (iv) de toegang tot Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende partij beperken Partij bij haar werknemers, opdrachtnemers en agenten. De Ontvangende Partij kan Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij openbaar maken indien dit vereist is op grond van federale, staats- of lokale wetten, statuten, regels of voorschriften, dagvaardingen of juridische procedures. (ii) geen Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij gebruiken voor enig doel buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst, (iii) Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij niet bekendmaken aan derden, en (iv) de toegang tot Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende partij beperken Partij bij haar werknemers, opdrachtnemers en agenten. De Ontvangende Partij kan Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij openbaar maken indien dit vereist is op grond van federale, staats- of lokale wetten, statuten, regels of voorschriften, dagvaardingen of juridische procedures.

Afmelden en afmelden

U zult onmiddellijk voldoen aan alle verzoeken om u af te melden, zich af te melden, niet te bellen en niet te verzenden. Voor de duur van deze Overeenkomst zult u systemen en procedures opzetten en onderhouden die geschikt zijn om alle verzoeken om afmelding, afmelding, “niet bellen” en “niet verzenden” uit te voeren.

Termijn en beëindiging

 1. Termijn . Deze Overeenkomst is van toepassing zolang u deelneemt aan het Affiliateprogramma, totdat deze wordt beëindigd.
 2. Beëindiging zonder reden . Zowel u als wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een schriftelijke kennisgeving van vijftien (15) dagen aan de andere partij.
 3. Beëindiging wegens wijzigingen in de overeenkomst . Als we de voorwaarden van deze Overeenkomst bijwerken of vervangen, kunt u deze Overeenkomst beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van vijf (5) dagen, op voorwaarde dat u ons binnen tien (10) dagen nadat we u op de hoogte hebben gesteld van de wijziging een schriftelijke kennisgeving stuurt.
 4. Beëindiging vanwege een dringende reden. We kunnen deze Overeenkomst beëindigen: (i) met een kennisgeving van dertig (30) dagen aan u van een materiële inbreuk als een dergelijke schending na het verstrijken van een dergelijke periode niet is verholpen, (ii) met een kennisgeving van vijftien (15) dagen aan u van niet- betaling van enig bedrag dat aan ons verschuldigd is als een dergelijk bedrag onbetaald blijft bij het verstrijken van een dergelijke periode, (iii) onmiddellijk, als u het voorwerp wordt van een faillissementsaanvraag of enige andere procedure met betrekking tot insolventie, curatele, liquidatie of overdracht ten gunste van van schuldeisers, (iv) onmiddellijk, als u de voorwaarden schendt die van toepassing zijn op uw abonnement bij ons (als u die heeft), inclusief als u uw betalingsverplichtingen jegens ons of onze dochteronderneming niet nakomt, of (v) onmiddellijk, als we vaststellen dat u handelt, of heeft gehandeld, op een manier die een negatief effect heeft of kan hebben op ons, onze prospects of onze klanten.
 5. Gevolgen van verval/beëindiging. Het verstrijken van deze Overeenkomst en de beëindiging van deze Overeenkomst: (i) zonder reden door ons, (ii) door u met een reden, (iii) door u volgens het gedeelte ‘Beëindiging wegens wijzigingen in de Overeenkomst’, heeft geen invloed op onze betalingsverplichting. u een Commissie, op voorwaarde dat de gerelateerde betaling door de Klanttransactie door ons wordt erkend binnen dertig (30) dagen na de datum van een dergelijke beëindiging of verval en op voorwaarde dat u in geen geval recht heeft op betaling van een Commissie onder deze Overeenkomst als u komt in aanmerking voor een betaling van een inkomstenaandeel onder de Solutions Partner Program Agreement. Wij betalen u geen vergoedingen voor klanttransacties die door ons worden erkend na dertig (30) dagen na de hierboven uiteengezette datum van dergelijke beëindiging of verval. Op voorwaarde echter dat in geval van beëindiging zonder reden door u of door ons, onze betalingsverplichting en uw recht op het ontvangen van commissie eindigen op de datum van een dergelijke beëindiging, ongeacht of u anders vóór de datum van beëindiging in aanmerking zou zijn gekomen om commissie te ontvangen. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit artikel, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van een commissiebetaling na het verlopen of beëindigen van deze Overeenkomst. Bij beëindiging of afloop zult u al het gebruik van de Affiliate Tool, die wij u ter beschikking stellen voor uw deelname aan het Affiliate Programma, staken en verwijderen. Bij beëindiging of verval wordt een Affiliate Lead niet als geldig beschouwd en kunnen we ervoor kiezen deze in onze database te behouden en met een dergelijke prospect in contact te komen. ongeacht of u anders vóór de datum van beëindiging in aanmerking zou zijn gekomen voor het ontvangen van Commissie. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit artikel, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van een commissiebetaling na het verlopen of beëindigen van deze Overeenkomst. Bij beëindiging of afloop zult u al het gebruik van de Affiliate Tool, die wij u ter beschikking stellen voor uw deelname aan het Affiliate Programma, staken en verwijderen. Bij beëindiging of verval wordt een Affiliate Lead niet als geldig beschouwd en kunnen we ervoor kiezen deze in onze database te behouden en met een dergelijke prospect in contact te komen. ongeacht of u anders vóór de datum van beëindiging in aanmerking zou zijn gekomen voor het ontvangen van Commissie. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in dit artikel, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van een commissiebetaling na het verlopen of beëindigen van deze Overeenkomst. Bij beëindiging of afloop zult u al het gebruik van de Affiliate Tool, die wij u ter beschikking stellen voor uw deelname aan het Affiliate Programma, staken en verwijderen. Bij beëindiging of verval wordt een Affiliate Lead niet als geldig beschouwd en kunnen we ervoor kiezen deze in onze database te behouden en met een dergelijke prospect in contact te komen. u zult alle gebruik van de Affiliate Tool die wij u ter beschikking stellen voor uw deelname aan het Affiliate Programma stopzetten en verwijderen. Bij beëindiging of verval wordt een Affiliate Lead niet als geldig beschouwd en kunnen we ervoor kiezen deze in onze database te behouden en met een dergelijke prospect in contact te komen. u zult alle gebruik van de Affiliate Tool die wij u ter beschikking stellen voor uw deelname aan het Affiliate Programma stopzetten en verwijderen. Bij beëindiging of verval wordt een Affiliate Lead niet als geldig beschouwd en kunnen we ervoor kiezen deze in onze database te behouden en met een dergelijke prospect in contact te komen.
  Bij beëindiging of verval zult u onmiddellijk al het gebruik van ons handelsmerk en alle verwijzingen naar dit Affiliate Programma op uw website(s) en ander materiaal staken. Om twijfel te voorkomen: de beëindiging of het verlopen van deze Overeenkomst zal er niet toe leiden dat de abonnementsovereenkomst van een Klant wordt beëindigd.

Verklaringen en garanties van aangesloten bedrijven

U verklaart en garandeert dat: (i) u over voldoende rechten en toestemmingen beschikt om deel te nemen aan het Affiliate Programma en om DomoticaDokters.nl te voorzien van Affiliate Leads voor ons gebruik bij verkoop- en marketinginspanningen of zoals anderszins uiteengezet in deze Overeenkomst, (ii) uw deelname aan dit Affiliateprogramma zal niet in strijd zijn met uw bestaande overeenkomsten of regelingen; en (iii) u eigenaar bent van of voldoende rechten heeft om de Affiliate Merken te gebruiken en ons het recht te verlenen om deze te gebruiken.

U verklaart en garandeert verder dat: (i) u ervoor zult zorgen dat u voldoet aan alle handels- of regelgevingsvereisten die van toepassing kunnen zijn op uw deelname aan het Affiliate Programma (bijvoorbeeld door op elke website(s) duidelijk te vermelden dat u een DomoticaDokters.nl Affiliate bent ) waarvan u de eigenaar bent waar u een Affiliate Link beschikbaar stelt); (ii) u in de Affiliate Tool nauwkeurig alle websites en domeinen waarvan u eigenaar bent, vermeldt waar u van plan bent Affiliate Links te gebruiken om Affiliate Leads te genereren; (iii) u zult geen advertenties kopen die rechtstreeks naar uw site(s) of via een Affiliate Link verwijzen en die kunnen worden beschouwd als concurrerend met de eigen advertenties van DomoticaDokters.nl, inclusief, maar niet beperkt tot, onze merkzoekwoorden; (iv) u niet deelneemt aan het vullen van cookies of pop-ups, valse of misleidende links zijn ten strengste verboden; (v) u zult niet proberen de verwijzende URL-informatie te maskeren; (vi) u zult uw eigen Affiliate Link niet gebruiken om DomoticaDokters.nl-producten voor uzelf te kopen; en (vii) u zult geen andere mechanismen gebruiken om leads te leveren dan via een beoogde consument. Dit omvat het verkrijgen van leads via compilaties van persoonlijke gegevens zoals telefoonboeken, het gebruik van valse omleidingen of andere tools of automatiseringsapparatuur om leads te genereren (inclusief maar niet beperkt tot robots, lframes of verborgen frames), of het aanbieden van prikkels om aankopen of aanmeldingen aan te moedigen.  

Schadeloosstelling

U zult ons, op uw kosten, vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen elke claim, rechtszaak, actie of procedure van derden (elk een “Actie”) die tegen ons (en onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, service-organisaties) wordt ingesteld. leveranciers, licentiegevers en gelieerde ondernemingen) door een derde partij die niet bij ons is aangesloten, voor zover een dergelijke actie gebaseerd is op of voortvloeit uit (a) uw deelname aan het partnerprogramma, (b) ons gebruik van de prospectgegevens die u ons hebt verstrekt , (c) uw niet-naleving of schending van deze Overeenkomst, (d) uw gebruik van de Affiliate Tool, of (e) ons gebruik van de Affiliate-merken. Wij zullen: u schriftelijk op de hoogte stellen binnen dertig (30) dagen nadat wij kennis hebben gekregen van een dergelijke claim; u de exclusieve controle geven over de verdediging of schikking van een dergelijke claim; en u (op uw kosten) voorzien van alle informatie en hulp die redelijkerwijs door u wordt gevraagd om de verdediging of schikking van de claim af te handelen. U zult geen enkele schikking aanvaarden die (i) ons een verplichting oplegt; (ii) vereist dat wij een bekentenis doen; of (iii) aansprakelijkheid oplegt die niet door deze vrijwaringen wordt gedekt of ons beperkingen oplegt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimers; Beperkingen van aansprakelijkheid

 1. Afwijzing van garanties . WIJ EN ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN EN AGENTEN GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE DOMOTICADOKTERS.NL-PRODUCTEN, DOMOTICADOKTERS.NL-INHOUD, HET AFFILIAATE-PROGRAMMA OF DE AFFILIAATE-TOOL VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. APPLICATIEPROGRAMMERINGSINTERFACES (API’s) EN DE PARTNERTOOL ZIJN MOGELIJK NIET ALTIJD BESCHIKBAAR. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDEN DE DOMOTICADOKTERS.NL-PRODUCTEN EN DE GELIEERDE TOOL GELEVERD “AS IS” ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE. WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE DOMOTICADOKTERS.NL-PRODUCTEN EN DE AFFILIAATE TOOL AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK.
 2. Geen indirecte schade . VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL BEIDE PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, PUNITIES OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER WINSTDERVING OF ZAKELIJKE KANSEN.
 3. Beperking van aansprakelijkheid . INDIEN WIJ, ONGEACHT DE ANDERE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, VASTBESLOTEN ZIJN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID TE HEBBEN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ, GAAN DE PARTIJEN AKKOORD DAT ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT ZAL ZIJN TOT DE TOTALE COMMISSIEBEDRAGEN DIE U DAADWERKELIJK HEBT VERDIENEN VOOR DE BETREFFENDE KLANTTRANSACTIES IN DE PERIODE VAN TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT EEN CLAIM.
 4. Partnerprogramma . WIJ WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT DE PARTNERS-TOOL DIE U GEBRUIKT. WIJ BELOVEN NIET DAT HET AFFILIATE-TOOL VOOR U BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, EN WIJ KUNNEN ER VOOR KIEZEN DAT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN TE DOEN OF NIET TE DOEN.
 5. Cookieduur . COOKIES DIE WORDEN GEBRUIKT ALS ONDERDEEL VAN DE AFFILIATE TOOL HEBBEN EEN BEPAALDE DUUR. ALS EEN POTENTIËLE KLANT ZIJN COOKIES WIST TIJDENS DEZE PERIODE, IS DOMOTICADOKTERS.NL NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE COMMISSIES DIE AAN U VERSCHULDIGD ZIJN.

Algemeen

 1. Wijziging; Geen vrijstelling. Wij kunnen deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk bijwerken en wijzigen, inclusief door deze in zijn geheel te vervangen. Als we deze Overeenkomst bijwerken of wijzigen, wordt de bijgewerkte Overeenkomst aan u beschikbaar gesteld via de Affiliate Tool en/of per e-mail. De bijgewerkte Overeenkomst wordt van kracht en bindend op de volgende werkdag nadat wij of de Affiliate Tool u hiervan op de hoogte hebben gesteld. Wanneer we deze Overeenkomst wijzigen, wordt de bovenstaande datum “Laatst gewijzigd” bijgewerkt om de datum van de meest recente versie weer te geven op https://legal.DomoticaDokters.nl/partner-programma-overeenkomst. Wij raden u aan deze Overeenkomst regelmatig te herzien. Als u niet akkoord gaat met de update, wijziging of vervanging, kunt u ervoor kiezen om te beëindigen zoals hierboven beschreven. Geen enkele vertraging bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel of het uitblijven van bezwaar zal een verklaring van afstand van een dergelijk recht of rechtsmiddel of enig ander recht of rechtsmiddel inhouden.
 2. Toepasselijk recht . Op deze Overeenkomst zijn de wetten van het Gemenebest van Massachusetts van toepassing, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen daarvan. In het geval dat een van ons een actie onderneemt in verband met deze Overeenkomst of enig ander geschil tussen de partijen, ligt de exclusieve locatie en jurisdictie van een dergelijke actie bij de staats- en federale rechtbanken in Boston, Massachusetts.
 3. Overmacht . Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor het mislukken of vertragen van prestaties als dit wordt veroorzaakt door: een oorlogsdaad, vijandigheid of sabotage; daad van God; stroom-, internet- of telecommunicatiestoring die niet door de aan verplichtingen gebonden partij is veroorzaakt; beperkingen van de overheid; of een andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van de aan verplichtingen gebonden partij ligt. Elke partij zal redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.
 4. Acties toegestaan . Met uitzondering van rechtsvorderingen wegens niet-betaling of schending van de eigendomsrechten van een partij, mag geen enkele rechtsvordering, ongeacht de vorm, die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst door een van beide partijen worden ingesteld meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de rechtsvordering is ontstaan.
 5. Relatie tussen de partijen . Zowel u als wij zijn het erover eens dat er als gevolg van deze Overeenkomst geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie bestaat tussen u en ons.
 6. Naleving van toepasselijke wetten. U zult voldoen aan, en ervoor zorgen dat derden die namens u verkoop- of verwijzingsactiviteiten uitvoeren, voldoen aan alle toepasselijke buitenlandse en binnenlandse wetten (inclusief maar niet beperkt tot exportwetten en wetten die van toepassing zijn op het verzenden van ongevraagde e-mail), overheidsvoorschriften, verordeningen en gerechtelijke administratieve bevelen. U mag zich niet bezighouden met bedrieglijke, misleidende, illegale of onethische marketingactiviteiten, of activiteiten die anderszins schadelijk kunnen zijn voor ons, onze klanten of het publiek. Exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten en alle andere relevante lokale exportwetten en -regelgeving kunnen van toepassing zijn op de DomoticaDokters.nl Producten. U zult voldoen aan de sanctieprogramma’s die worden beheerd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën. U zult niet direct of indirect exporteren, herexporteren,
 7. Deelbaarheid . Indien enig onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door de toepasselijke wetgeving, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en zal de rest van deze Overeenkomst worden vervangen. blijven van kracht.
 8. Mededelingen . De kennisgeving wordt verzonden naar het hierin vermelde contactadres (deze kan worden gewijzigd door kennisgeving aan de andere partij) en wordt geacht te zijn afgeleverd vanaf de datum van daadwerkelijke ontvangst.
  Aan DomoticaDokters.nl, Inc.: DomoticaDokters.nl, Laan van Oud-Poelgeest 22, 2341 NK Oegstgeest, Ter attentie van: General Counsel. Aan u: uw adres zoals verstrekt in onze affiliate-accountinformatie voor u.
  We kunnen elektronische mededelingen doen die specifiek op u betrekking hebben, per e-mail naar de e-mailadres(sen) die voor u in onze accountgegevens zijn vastgelegd. Wij kunnen u hiervan op de hoogte stellen door middel van telefoontjes naar de telefoonnummers die voor u in onze accountgegevens staan ​​vermeld.
 9. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen ons voor het Affiliate Programma en vervangt alle andere voorstellen en overeenkomsten, zowel elektronisch, mondeling als schriftelijk, tussen ons. Wij maken bezwaar tegen en wijzen alle door u voorgestelde aanvullende of afwijkende voorwaarden af, inclusief de voorwaarden die zijn opgenomen in uw aankooporder, acceptatie of website. Onze verplichtingen zijn niet afhankelijk van de levering van enige toekomstige functionaliteit of kenmerken van de DomoticaDokters.nl Producten of afhankelijk van eventuele mondelinge of schriftelijke openbare opmerkingen die door ons zijn gemaakt met betrekking tot toekomstige functionaliteit of kenmerken van de DomoticaDokters.nl Producten. Het is de uitdrukkelijke wens van zowel u als ons dat deze Overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Engels worden opgesteld. Het is mogelijk dat we versies van deze Overeenkomst beschikbaar stellen in andere talen dan het Engels. Als we dat doen,
 10. Opdracht. U zult deze Overeenkomst niet toewijzen of overdragen, inclusief enige toewijzing of overdracht als gevolg van een fusie, reorganisatie, verkoop van alle of vrijwel alle activa, controlewijziging of werking van de wet, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen deze Overeenkomst overdragen aan een dochteronderneming of in het geval van een fusie, reorganisatie, verkoop van alle of vrijwel al onze activa, controlewijziging of werking van de wet.
 11. Geen derde begunstigden . Niets in deze Overeenkomst, expliciet of impliciet, is bedoeld om enige persoon of entiteit (anders dan de partijen hierbij) enig recht, voordeel of rechtsmiddel van welke aard dan ook te verlenen onder of op grond van deze Overeenkomst.
 12. Pagina Programmabeleid . We kunnen het Programmabeleid van tijd tot tijd wijzigen. Op uw deelname aan het Affiliateprogramma is het Programmabeleid van toepassing, dat hierin door verwijzing is opgenomen
 13. Geen licenties . Wij verlenen u alleen de rechten en licenties die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn vermeld, en u ontvangt geen andere rechten of licenties met betrekking tot ons, de DomoticaDokters.nl-producten, onze handelsmerken of enig ander eigendom of recht van ons.
 14. Verkoop door DomoticaDokters.nl . Deze Overeenkomst beperkt op geen enkele wijze ons recht om de DomoticaDokters.nl-producten, direct of indirect, aan huidige of toekomstige klanten te verkopen.
 15. Autoriteit . Elke partij verklaart en garandeert aan de andere partij dat zij de volledige macht en autoriteit heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en dat deze bindend is voor die partij en afdwingbaar is in overeenstemming met de voorwaarden ervan.
 16. Overleven . De volgende secties blijven van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst: ‘Commissie en betaling’, ‘Eigendomsrechten’, ‘Vertrouwelijkheid’, ‘Gevolgen van beëindiging/verval’, ‘Schadeloosstelling’, ‘Disclaimers; Beperking van aansprakelijkheid’, ‘Geboden’ en ‘Algemeen’.
 17. Gegevensverwerking en -bescherming . De partijen erkennen dat elke partij in verband met het Affiliateprogramma Persoonsgegevens aan de andere partij kan verstrekken of beschikbaar kan stellen. Voor zover er Persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het Project, zijn de voorwaarden uiteengezet in de DomoticaDokters.nl Business Partner Data Processing Agreement, die hierbij door verwijzing zijn opgenomen, zijn van toepassing. Elke partij zal de kopie van de Persoonsgegevens in haar bezit of onder controle verwerken: (i) in overeenstemming met de DomoticaDokters.nl Business Partner DPA (ii) als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke (niet als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met de andere partij) (iii) voor de doeleinden beschreven in deze Overeenkomst; en/of (iv) zoals anderszins toegestaan ​​is onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Om twijfel te voorkomen en onverminderd het voorgaande, zal DomoticaDokters.nl een onafhankelijke beheerder zijn van alle Persoonsgegevens die het ontvangt of deelt met de Affiliate.