Slimme Verwarming voor Verhuurders (SV3)

SV3 stelt vastgoedeigenaren in staat de eerste “low hanging fruits” te plukken op weg naar verduurzaming van hun woningbestand omdat het energieverspilling opspoort en de tools verschaft dit aan te pakken.

Als U bedenkt dat een 4-persoons eengezinswoning per jaar ongeveer net zoveel CO2 uitstoot voor de verwarming als drie gemiddelde personenauto’s met verbrandingsmotor, dan valt hier zeker klimaatwinst te boeken.

Andere verduurzamingsinitiatieven (warmtepomp, zonnepanelen, isolatie van ramen, spouwmuren en beglazing) hebben vaak een terugverdientijd van 5 tot 10 jaar of meer. De terugverdientijd van SV3 ligt veel lager; op ongeveer 1 jaar. Hoe die besparing precies wordt behaald zie ook hier.

Het SV3 systeem werkt met alle gangbare CV-ketels en stads- / blokverwarming.

Kenmerken van het SV3 systeem:

 • De oplossing wordt aangeboden als een Software as a Service (SaaS) dienst, is private cloud-based en toegankelijk middels een web-browser en iPhone of Android app, waar ook ter wereld. Daarnaast maakt het systeem gebruik van te installeren slimme schakelaars en sensoren voor de aansturing van de verwarmingssystemen die verbonden worden met het aanwezige wifi-netwerk of indien nodig met een 4G simkaart.
 • Toegang wordt verschaft aan door de verhuurder aangewezen personen middels individuele user accounts met instelbare privileges. Alle parameters en interacties worden bijgehouden in een systeem-logboek voor analyse naderhand. Alle communicatie is SSL-encrypted.
 • Het centrale dashboard in SV3 verschaft op afstand controle over de warmtelevering op elke aangesloten locatie, alsmede een nauwkeurig inzicht in de huidige toestand en het historisch verloop van gemeten temperatuur & luchtvochtigheid, alsmede de hoeveelheid geleverde warmte.
 • De huidige versie van SV3 kan op 3 verschillende manieren de verwarming in een woning(complex) regelen, waarbij de verschillende technologieën ook naast elkaar kunnen bestaan (mix & match):

1. Ketelaansturing, bestaande uit 4 slimme apparaten:

Digitaal klokje dat de temperatuur en luchtvochtigheid meet in de referentieruimte
Ketelschakelaar met wifi die de CV-ketel aan en uit zet al naar gelang de warmtevraag in de woning
Bewegingssensor die aanwezigheid van bewoners vaststelt.
Wifi-bridge die het digitaal klokje via internet verbindt met de SV3-server

De SV3-server zorgt voor de intelligentie van het systeem en wordt door de verhuurder ingeregeld en gemonitord.

In te stellen parameters:

 • Doel-temperatuur (dag- en nachtstand)
 • Starttijd dagprogramma en nachtprogramma
 • Open-raam-detectie (aan/uit); als u het raam opent voor frisse lucht / ventilatie schakelt de verwarming gedurende die periode uit.
 • Bewegingsdetectie aan / uit.
SV3 – Dashboard instellingen
Verwarmingsstatistieken

Bij ketelaansturing liften alle kamers dus mee op het stookgedrag van die ene referentiekamer, net zoals bij de ouderwetse kamerthermostaat (meestal in de woonkamer). Het kan dus voorkomen dat andere kamers kouder zijn dan gewenst indien de temperatuur in de referentieruimte boven de ingestelde waarde komt, bijv. door inschijnend zonlicht.

De praktijk leert dat bij ketelaansturing een besparing van 20-25% op stookkosten behaald kan worden, zeker ingeval de bewegingssensor effectief z’n werk doet.

2. Aansturing op kamerniveau, bestaande uit 3 slimme apparaten per aansluiting:

Digitaal klokje dat de temperatuur en luchtvochtigheid meet in de referentieruimte

Slimme radiatorknop die 1 radiator met thermostaatkraan individueel aanstuurt
Wifi-bridge die het digitaal klokje en de slimme radiatorknop via internet verbindt met de SV3-server

Ook hier zorgt de SV3-server voor de intelligentie van het systeem en wordt door de verhuurder ingeregeld en gemonitord.

In te stellen parameters:

 • Doel-temperatuur (dag- en nachtstand)
 • Starttijd dagprogramma en nachtprogramma
 • Open-raam-detectie (aan/uit); als u het raam opent voor frisse lucht / ventilatie schakelt de verwarming gedurende die periode uit.

Het SV3 systeem zet 2x per dag op een vaste tijd de doeltemperatuur omlaag, zodat bij afwezigheid er niet onnodig wordt gestookt. De doeltemperatuur kan door de bewoner zelf naar believen worden aangepast, met een instelbaar maximum. Als dit wordt overschreden zet het systeem deze automatisch terug.

Wij zien dat bij aansturing op kamerniveau een besparing van 30% of meer haalbaar is, zeker als de bewoners veel afwezig zijn. In dergelijke gevallen vergeten zij toch vaak de verwarming laag te zetten wat tot onnodige stookkosten leidt. SV3 ondervangt dat.

3. Blok- of stadsverwarming:

De slimme schakelaar van SV3 kan evengoed de toevoer van heet water voor de radiatoren regelen middels een electrisch bedienbare klep bij de ingang van de woning. De verdere werking en mogelijkheden zijn gelijk als bij 1. ketelaansturing hierboven.

Voordelen van het SV3 systeem:

 • SV3 is ontwikkeld met de vastgoedeigenaar in gedachte die grote panden en/of meerder locaties beheert. Het maakt gebruik van dezelfde principes die in consumer-grade systemen als Nest, Tado en EvoHome worden toegepast, maar geeft controle middels een gecentraliseerd dashboard en verschaft in de loop der tijd waardevolle historische inzichten over bewonersgedrag en kosten en laat die onderling benchmarken.
 • Indien de verhuurder afspraken heeft gemaakt omtrent “redelijk gebruik” van verwarming door de huurder, kunt u met behulp van de door SV3 verzamelde data goed inzicht krijgen in de “groot gebruikers” en die aanspreken (of doorbelasten).
 • De eenmalige investering in hardware voor SV3 is vergelijkbaar met die voor consumer-grade systemen. Daar staat tegenover dat het SaaS model maandelijkse abonnementskosten met zich meebrengt. Die zijn afhankelijk van het aantal beheerde locaties en bedragen rond de 10 euro per maand per aansluiting.
 • De slimme apparaten van SV3 maken gebruik van bluetooth en wifi wat een adequate draadloze dekking van elk gebouw, klein of groot mogelijk maakt. Dit in tegenstelling tot de “proprietary” technologie van veel consumer-grade systemen met beperkte draadloze dekking.
 • SV3 is gebaseerd op Home Assistant, een Smart Home platform waaraan naast slimme verwarming ook slimme verlichting, slimme deurbel en sloten, camera’s, een alarmsysteem, energiemeter etc. kunnen worden toegevoegd voor nog beter inzicht in het reilen en zeilen van uw vastgoed.
Vergelijking tussen locaties