Op welke manieren bespaart SV3?

Een kijkje onder de motorkap om 25-30% besparing te realiseren

Onze ervaring met SV3 op vele verschillende locaties met elk hun unieke gebruikspatroon, heeft ondertussen tot interessante inzichten geleid.

  • Het overgrote deel van de op SV3 aangesloten panden is slecht geïsoleerd, en hebben (vaak internationale) bewoners de neiging de thermostaat “hoog” in te stellen. Veel hoger dan we als Nederlanders vaak gewend zijn; 24 of 25 °C is geen uitzondering. Als de binnentemperatuur dan toch wel eens aan de hoge kant wordt ervaren zet men het raam open in plaats van de thermostaat een paar graden lager. Niet erg bevorderlijk voor efficiënt stoken dus.
  • De meestal jonge bewoners, studenten vaak, zijn erg begaan met klimaatverandering en staan open voor zuiniger stoken en de daarmee gepaard gaande CO₂-reductie. Vrijwel zonder uitzondering zijn ze bereid mee te werken aan een succesvolle implementatie van SV3, zeker als ze zien dat hun klimaatcomfort op peil blijft.
  • We zien ook dat de meesten bereid zijn tot kleine gedragsveranderingen naar aanleiding van simpele energiebesparingstips; de makkelijkste manier is het aantrekken van een (dikke) trui! Dat klinkt misschien voor de hand liggend, maar dat is het blijkbaar niet. Zeker bewoners afkomstig uit warme landen zijn gewend aan hoge temperaturen in huis en kleden zich daar ook naar.
  • Sinds de toevoeging van bewegingsdetectoren aan het SV3 systeem, zien we dat nog betere sturing mogelijk is zonder inbreuk te doen op de persoonlijke levenssfeer (privacy) van de bewoners. De infraroodsensoren stellen alleen vast òf er iemand aanwezig is; niet wie.
  • De meeste verhuurders geven aan dat het jaarlijks gasverbruik voor verwarming ongeveer 2500 kuub per appartement van 4 kamers bedraagt, hetgeen overeenkomt met ongeveer 4,5 ton CO₂. Net zoveel als 3 zuinige middenklassers op benzine per jaar uitstoten..

Het geheim van stookkosten- en CO₂-reductie zit hem dus in “stook alleen wanneer het nodig is“, en als eigenaar / beheerder is dat best wel lastig met een divers en geografisch verspreid bestand aan huurwoningen want je hebt er een dagtaak aan om alles in de gaten te houden en precies in te regelen voor optimaal resultaat.

Met SV3 stel je een aantal basis parameters in (vaak in redelijke samenspraak met bewoners) en het systeem zorgt dan automatisch voor een optimaal klimaatcomfort èn maximale besparing. Dat doen we door aan 4 “knoppen” te draaien die elk bijdragen aan “een uurtje een graadje lager” stoken. Door de bank genomen scheelt elk “uur een graad lager” 0,25% tot 0,30% op je jaarlijkse stookkosten. Bij deze aanname gaat men uit van een gemiddeld koude winter en een gemiddeld goed (of slecht) geïsoleerde woning. Zie ook hier en hier.

Knop 1: Verlagen maximum temperatuur

Een permanente verlaging van de ingestelde dagtemperatuur van 24 naar 22°C levert 12 tot 14% besparing op de stookkosten op.

Knop 2: Instellen van een nachtstand

De nachtstand verlaagt de ingestelde temperatuur elke nacht gedurende 8 uur met 4 °C. Dat levert een extra besparing van 8 tot 10% op.

Knop 3: Niet stoken bij afwezigheid

Een bewegingssensor in de hal meet beweging aldaar. Als dat voor langere tijd niet het geval is, schakelt het systeem naar “afwezig” waardoor gemiddeld per dag 4 uur lang de ingestelde temperatuur kan worden verlaagd met 4 °C. Dat levert een extra besparing van 4 tot 5% op.

Daarnaast zijn veel bewoners afwezig tijdens najaars-, kerst- en voorjaarsvakantie hetgeen gemiddeld 2 extra uur per dag oplevert waarop de temperatuur met 4 °C lager kan. Extra besparing zo’n 2%.

Knop 4: Open raam detectie

Bewoners ventileren regelmatig (bewust of onbewust als ze bijv. raam of deur openzetten). SV3 schakelt de verwarming dan tijdelijk uit hetgeen overeenkomt met een uur per dag waarop de temperatuur met 4 °C lager kan. Extra besparing 1%.

In totaal kan met het SV3 system dus een potentiële besparing van 25 tot 30% op stookkosten worden gerealiseerd. Bij een gasprijs van € 1.45 per kuub (prijsplafond voor gas) bespaar je dan al gauw € 1000 per jaar, hetgeen gepaard gaat met een CO₂-reductie die gelijk is aan de jaarlijkse uitstoot van een middenklasser op benzine.